Línia 6: Obrazom i slovom
Pozrieme sa na tri filmy, ktorých obsah rozvedieme aj hovoreným slovom v následných diskusiách. Zavítame na verejné priestranstvá v Hamburgu, pracovisko v Škótsku a poskytneme priestor aj čoraz viac sa ozývajúcemu globálnemu klimatickému problému.

Za spoluprácu ďakujeme a4-priestoru súčasnej kultúry a programu Kino inak.
#1 Hamburg Grids
Facebooková udalosť
premietanie filmu + diskusia s Matejom (účastníkom demonštrácie)
réžia: Marco Heinig, Steffen Maurer, DE, 78 min., de + sk tit.
termín: 17. 4. 2019, 18:30
Film s podnázvom Summit G20 ako príklad modernej policajnej práce sa vracia k udalostiam z roku 2017, ktoré sa odohrali v Hamburgu pri protestoch počas summitu G20. Spolu so 17 vedkyňami, novinárkami, političkami i policajtkami analyzuje postup bezpečnostných zložiek voči demonštrantom a demonštrantkám a ukazuje, ako môže polícia v dobe digitálnej porušovať základné ľudské práva.

Po premietaní nasleduje diskusia o kriminalizácií protestov, policajnom násilí i o tom kde zaznelo vyhlásenie "Sloboda slova tu skončila". O tom všetkom i ďalšom budeme rozprávať s účastníkom protestov Matejom, moderuje Eva Riečanská.

#2 Nae Pasaran
Facebooková udalosť
premietanie filmu + diskusia s Adamom Šumichrastom (historik) a Jurajom (Karmína)
réžia: Felipe Bustos Sierra, UK, 96 min
termín: 15. 5. 2019, 18:30
Film vôbec po prvý krát odhaľuje vplyv konania zamestnancov škótskej továrne namiereného voči jednej z najrepresívnejších diktatúr 20. storočia. Po 40 rokoch od ich vzdorovitého vystúpenia proti Pinochetovi objavia škótski dôchodcovia dramatické dôsledky ich solidarity. Títo v roku 1974 odmietli vykonať údržbu na prúdovom motore, ktorú si tu nechalo urobiť čilské vojenské letectvo.

Po filme budú o solidarite a myšlienke solidárneho štrajku, vzťahoch "ekonomického" a "politického", možnostiach odporu voči vojne, militarizmu a represii (nie len na pracovisku) diskutovať Adam Šumichrast a Juraj (Karmína).

#3 Klimatické kempy naprieč Európou
Facebooková udalosť
premietanie filmov + diskusia s Laurou Kovácsovou (z kolektívu Bod obratu) a Radkom Kubalom (Limity jsme my)
termín: 28. 5. 2019, 18:30
V poslednej jarnej udalosti si pozrieme dve reportáže z dielne Voxpot. Prvé dielo, s priamočiarym názvom „Boj o uhlie“, nám priblíži dianie v neďalekej minulosti v Nemecku. Navštívime masovú akciu tzv. občianskej neposlušnosti s názvom Ende Gelände, ktorá bola zameraná proti ťažbe uhlia. V tematicky súvisiacom druhom filme sa presunieme o kúsok na východ. Dokument „Boj za klímu“ prinesie pohľad na minuloročný Klimakemp v prostredí Českej republiky.

Po projekcii bude nasledovať diskusia, v ktorej Jakub Huba vyspovedá Lauru Kovácsovú (z kolektívu Bod obratu) a Radka Kubalu (Limity jsme my). Spoločne sa pokúsia nájsť odpovede na to, čo vlastne znamená klimatická spravodlivosť i to, kam situovať filmami predstavené aktivity v kontexte zeleného hnutia. Od hostky a hosťa sa tiež dozvieme z akého typu reflexie súčasnej spoločensko-politickej situácie vychádzajú, aké sú podľa nich možnosti riešenia napätia medzi legalitou a legitimitou, a v neposlednom rade, aký potenciál nesie podobné konanie v „slušnosťou“ presiaknutom politickom priestore. V diskusii sa nevyhneme ani informačnému okienku o plánovaných podujatiach klimatického hnutia.