Línia 5: Právo na mesto - polstoročie zápasov o mestskú demokraciu
V tomto roku oslávi 50 rokov od svojho prvého vydania dielo francúzskeho filozofa Henryho Lefebvra Právo na mesto. Vznikalo v nepokojnej dobe revolučného roku ´68. Lefebvre sa v ňom snažil sformulovať požiadavku na nový prístup k mestskému životu.

Mesto sa malo stať demokratickým priestorom, v ktorom sú do rozhodovania o jeho podobe zapojení všetci jeho obyvatelia a obyvateľky. Nemalo byť produktom vyvolených, ale spoločným dielom všetkých. Ako sa podarilo víziu o demokratickom meste naplniť?
#1 Čo sa stalo s „právom na mesto“?
Facebooková udalosť
diskutujú: Barbora Bírová, Arnošt Novák, Bohdan Smieška
termín: 26. 3. 2018, 17:30
Právo na mesto sa v posledných rokoch stalo nadužívaným heslom, ktorým sa zaklína takmer každý, kto sa snaží mesto utvárať. Napriek tomu, že sa takmer neustále hovorí o politickej participácii obyvateľstva na tvorbe podoby mesta, jeho tvár stále mení predovšetkým neutíchajúci proces gentrifikácie a komodifikácie.

V rámci diskusie sa chceme vrátiť k pôvodnej myšlienke práva na mesto a hľadať odpovede na otázku, či a ako nám môže pomôcť pri demokratizácii našich miest a zápase proti snahe o redukciu jeho funkcií na dobývanie zisku. Pozvanie do diskusie prijali Barbora Bírová, Arnošt Novák a Bohdan Smieška.

Diskusia prebehne v spolupráci s Generáciou Z.
#2 „The Left to the City“: Reflexie z aténskych ulíc
Facebooková udalosť
prezentuje: Myrto Tsilimpounidi
termín: 16. 4. 2018, 18:00
Píše sa rok 1968: prebiehajú kataklyzmatické a kľúčové májové mestské nepokoje, ktoré poznačili celú francúzsku spoločnosť. Popri výrazne politizovanej a aktívnej generácií študentiek a študentov vedúcej protesty je na svojom vrchole aj situacionistické hnutie, a práve v tejto chvíli Henri Lefebvre vydáva svoju najvýznamnejšiu prácu s názvom Právo na mesto. V predvečer revolučného domina roku 1968, ktoré zasiahlo Paríž, Prahu, Londýn, Rím i ďalšie mestá Európy a Spojených štátov, sa teda „právo na mesto“ objavuje ako titul knihy Le Droit à la ville a rýchlo sa stáva heslom a základným kameňom mestských sociálnych hnutí, radikálneho myslenia a ľavicovej politiky. Päťdesiat rokov od prvého uverejnenia spomínanej knihy sme svedkami toho, ako bol tento termín pohltený rôznymi neoliberálnymi agendami, komunálnymi politikami a konzervatívnymi akademickými urbanistami, ak máme menovať aspoň zopár.

V tejto prezentácii, verejnom vyznaní a vizuálnom manifeste sa budeme zaoberať Lefebvrovým sloganom v snahe hlbšie preskúmať nasledujúce otázky: Koho právo a na aké mesto? Majú mať práva v mestách iba tí správni občania? Je Lefevbreovo „právo na mesto“ stále dôležité pre mestské sociálne hnutia? Pomocou materiálov a príkladov z aténskych nepokojov po roku 2008 budeme maľovať obraz „left to the city“, alebo toho, čo z práva na mesto (v angličtine „right to the city“) zostalo.

Prezentácia bude v anglickom jazyku s konzekutívnym tlmočenim do slovenčiny.